தவக்கால ஒன்றிப்பு செபவழிபாடு

தவக்கால ஒன்றிப்பு செபவழிபாடு

தவக்கால ஒன்றிப்பு செபவழிபாடு

நேரம்: மாலை 8 மணியிலிருந்து 30 நிமிடங்கள்
வழிபாடு: Zoom நேரலையில்,

இன்றைய வழிபாட்டில், கலந்துகொள்வதற்கான Zoom Link கீழே பகிரப்பட்டுள்ளது.

அனைத்து இறைமக்களும், வீடுகளிலிருந்தவாறே, இவ்வழிபாட்டில் கலந்துகொண்டு, தவக்காலத்தில் நம்மை செபத்திலும், தவத்திலும் வலுப்படுத்துமாறு அன்புடன் அழைக்கப்படுகின்றீர்கள்.

தவக்கால நாட்களில் வெள்ளிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றும் செவ்வாய்க் கிழமைகளில் இவ்வழிபாடானது நடைபெறாது.

தமிழ் கத்தோலிக்க இறைமக்கள்,
மனாமா, பகரின்.

தவக்கால ஒன்றிப்பு வழிபாட்டிற்கான Zoom Link👇🏼

Time: 8.00pm

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87310366807?pwd=QzlSdGpDQzczL2RCUlRkV0dQbEJSQT09

Meeting ID: 873 1036 6807
Passcode: tcc2022

Leave Comments

"" was added to wishlist