Bible Quiz – May 2020

Bible Quiz – May 2020

பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் மற்றும் மே மாத விவிலிய வினாவிற்கு விடைகளை எழுதி, ஆலய வழிபாடுகள் ஆரம்பிக்கும் நாளில், நமது ஆன்மீகவழிகாட்டியிடம் ஒப்படைக்கவும்.

நன்றி.

Leave Comments

"" was added to wishlist